En aquesta secció hem reunit els documents més rellevants sobre el funcionament del centre:

 • Al PEC trobareu el context, característiques, organització i objectius del centre.
 • Nou! El pla d’organització de centre contempla les accions que s’adopten en el context COVID-19.Nou!
 • El projecte de convivència descriu les actuacions previstes dins del marc de la convivència en els diferents àmbits en què opera el centre. També llista els indicadors que serviran de referència per seguir millorant en el futur. Aprovat pel consell escolar el 28 de novembre del 2019
 • Normes d’organització i funcionament del centre.(Aprovat pel Consell Escolar el 30 de setembre del 2020)
 • Les NOFC – la convivència al centre. Aquest document és un extracte del document anterior: recull la normativa en matèria de convivència i resolució de conflictes, règim disciplinar i conductes sancionables que reben les famílies a l’inici de curs. (Aprovat pel Consell Escolar el 28 de novembre del 2019)
 • El dossier informatiu per a les famílies és una eina valuosa per trobar resposta a la majoria de preguntes freqüents que segurament aniran sorgint al llarg del curs.
  Disponible d’aquí a poc.
 • En la programació general anual 20-21 trobareu els objectius que s’han definit en diversos àmbits, així com les actuacions que es duran a terme per implementar-los.
 • La memòria de centre corresponent al curs 2019-2020
 • El projecte lingüístic de centre contempla l’ús de les diferents llengues en l’Institut Bosc de Montjuïc.
 • Documentació per a les famílies: