Projecte de primer d’ESO.

Les escombraries marines, sempre d’origen antropogènic, són una gran amenaça per a la vida marina, la pesca comercial i el turisme. Degraden la qualitat de les aigües, provoquen la disminució de les captures de pesca i afavoreixen la introducció dels contaminants en tota la cadena tròfica, que està relacionada també amb el peix i marisc que mengem.

L’objectiu del projecte és conèixer el tipus, les característiques i també l’origen d’aquesta contaminació, i sensibilitzar-nos sobre aquesta problemàtica amb la finalitat de reduir el nostre impacte negatiu sobre el medi marí, font de vida a la terra.

El miniprojecte consta de tres parts:

  • A l’aula farem una introducció sobre el significat de contaminació marina i quin tipus d’escombraria és més comú a les nostres costes. Parlarem també del que li costa al mar degradar aquestes residus.
  • Anirem al port pesquer de Barcelona, on els pescadors ens portaran la brossa marina d’un dia de pesca, que posteriorment separarem i classificarem.
  • A l’aula parlarem del material obtingut, farem un petit càlcul de la densitat marina que hem analitzat i veurem quina actitud podem tenir per disminuir aquest impacte sobre el mar.

Les activitats didàctiques es fan amb el suport logístic del projecte MARVIVA de l’Agencia Catalana de Residus i amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Barcelona.

basura-marina-en-red-de-arrastre