El menjador escolar és molt més que un espai on els alumnes satisfan les seves necessitats alimentàries. Els infants i adolescents es troben en una etapa vital on s’ha de garantir una dieta equilibrada que n’afavoreixi el creixement i on l’assoliment d’hàbits i actituds sigui el pilar del seu desenvolupament personal. Cal treballar també valors essencials com el companyerisme i el respecte als demés i al medi ambient.

citaMenjador

Així doncs el servei de menjador escolar s’ha d’entendre com un espai de lleure educatiu que fomenti la salut, els bons hàbits, els valors socials i la sostenibilitat. És per això que Menjadors Educatius, conscient de la importància d’aquest espai en el desenvolupament de les noves generacions, s’implica des de sempre en la seva gestió integral. L’objectiu és clar: transmetre la nostra vocació de servei a l’equip escolar, planificar amb cura i respecte per les singularitats de cada centre i treballar conjuntament amb famílies i amb la resta dels actors que intervenen en l’educació dels més petits. El nostre projecte de menjador va més enllà dels espais i el temps. Volem fer partíceps els nens i nenes així com la resta de la comunitat educativa i l’entorn social del qual formen part. Utilitzarem com a principal eina educativa la motivació, perquè allò que s’estima i es gaudeix és el que aprenem i interioritzem, “…només es pot aprendre allò que s’estima”.2

A menjadors educatius som conscients de la importància de planificar les accions educatives per tal de donar coherència i sentit pedagògic a la nostra activitat. És per aquesta raó que el document que teniu entre les mans esdevé, des del primer dia, l’eix vertebrador de les nostres actuacions i és un full de ruta compartit amb la comunitat educativa de cada centre. En aquest projecte pretenem plasmar-hi les nostres singularitats com a empresa de caràcter social que posa l’accent en el desenvolupament dels més joves.

Des d’aquella perspectiva no l’hem de considerar doncs com cap altra cosa que no sigui un recull de principis, objectius i definició d’estructura organitzativa que conforma el “know-how” i la cultura de fons de la nostra entitat.

Esperem sincerament que ens acompanyeu en aquest apassionant procés que és el de treballar dia a dia per tal que el dinar passi a formar part de l’educació transversal dels infants. No només a través d’una cuina conscient i respectuosa amb el producte i les tradicions, sinó també de la mà d’un equip educatiu referent.

  1. F. MORA, 2013 “Neuroeducación”
  2. F. MORA

iconavvee