Els alumnes de 3r inicien un Projecte d’Aprenentatge Servei proposat per L’Àrea Metropolitana de Barcelona: Els vigilants de l’aire. És tracta d’una  proposta educativa que vol impulsar bones pràctiques entre la ciutadania per millorar la qualitat de l’aire. Aquest projecte el treballarem des de les matèries de Física i química, Biologia, Informàtica, Geografia i Història i Català

Durant el primer trimestre, l’alumnat es formarà sobre els principals contaminants de l’aire i les possibles afectacions sobre la salut i l’entorn i aprendran a conèixer les fonts d’emissió i d’immisió, els episodis de contaminació i les bones pràctiques per a la millora de la qualitat de l’aire.

Al segon trimestre els alumnes hauran de fer equips i elaborar un producte ( pòster, conte, vídeo, còmic, etc) per tal de fer arribar a l’entorn proper les esmentades bones pràctiques

Us mantindrem informats!