En el marc del projecte d’Aprenentatge Servei “Els vigilants de l’aire”, un grup d’alumnes de 3r d’ESO han visitat aquest equipament que dóna valor energètic als residus del contenidor gris (resta) per incineració.
Això li permet transformar el rebuig no aprofitable i els residus municipals en una gran quantitat d’energia elèctrica i de vapor que subministra a la xarxa de climatització dels edificis i les instal·lacions del barri 22@ del Poblenou.
Ha estat impactant veure la quantitat de residus que la gent no recicla o llença al contenidor inadequat.

Alumnes de 3r ESO
Institut Bosc de Montjuïc de Barcelona