A continuació us deixem un llistat amb els diversos canals que podeu consultar amb informació relativa a la pandèmia.

-La intranet – Portal de centre
A més de ser el punt d’accés a les aplicacions de gestió i organització dels centres educatius, també us posa a disposició les eines de gestió acadèmica i administrativa i el calendari d’actuacions.

-La pàgina web escolasegura.gencat.cat
Hem creat el domini web escolasegura.gencat.cat perquè pugueu accedir de manera facil i ben estructurada a les darreres informacions relacionades amb el desenvolupament del curs escolar en el marc de la pandèmia de la covid-19.

Compte de twitter @educaciocat
Amb tota l’actualitat de l’àmbit departamental actualitzat a l’instant.

-Butlletins Infoescola i Educentres
El departament d’educació publica dos butlletins de periodicitat mensual:

  • Educentres: té com a objectiu millorar la comunicació amb tothom qui participa en la direcció io la gestió del servei públic educatiu no universitari de Catalunya.
  • Infoescola: s’adreça a alumnes, famílies i ciutadania en general, i aborda diferents aspectes de temàtica educativa des d’un punt de vista obert al món.
  • Es podeu subscriure als dos i rebreu la informació còmodament al correu electrònic.

Així mateix, els canals que posa a la vostra disposició el Departament de Salut són els següents:

  • Canals de Telegram:

    Per tenir informació al dia i de fonts oficials us podeu subscriure als canals Salut Escola Proressionals i Salut Escola.

  • Canal Salut

    En el canal Salut podeu consultar les darreres informacions que s’actualitzen periòdicament. Som la clau per aconseguir que la covid-19 no aturi l’educació dels nostres infants i joves.

Moltes gràcies a tots i a totes.