L’equip de la matèria Tecnologia del Projecte APS de 3r d’ESO hem estudiat l’enginyeria hidràulica present al castell. Hem triat el pou com a element simbòlic. Hem estudiat estructures i mecànica per analitzar-ne la forma i el funcionament. Aqui podeu veure el resultat del projecte realitzat amb la col·laboració del puntmultimèdia FAB Casa del Mig.

A partir d’aquest estudi tècnic hem fet una proposta de kit didàctic/souvenir amb tècniques de prototipatge, realitzant els plànols amb CAD, 2D i 3D. Els arcs de metacrilat s’han realitzat amb tall láser; la base de plàstic biodegradable s’ha creat amb impressió 3D.

El passat diumenge, amb la resta de companys de les altres matèries, vam fer de mediadors culturals. Els equips de les diferents matèries explicàrem els nostres projectes als visitants del Castell.