Durant aquest segon trimestre, el Punt Lila s’ha reunit per tal de decidir què volia fer com a commemoració del 8M, Dia de la Dona.

L’alumnat va decidir que, des de les diferents tutories, es portés a terme una sèrie de dinàmiques que ajudessin a reflexionar sobre qüestions d’igualtat de gènere. Aquestes es van dividir en els dos cicles. A primer cicle, l’alumnat va relacionar conceptes i definicions com per exemple: feminisme, masclisme o sororitat i, a continuació, van escriure reflexions o van fer dibuixos relacionats amb el que havien treballat prèviament o amb la diada del 8M. A segon cicle, es va proposar que l’alumnat escrivís experiències de desigualtat que coneixien o que havien viscut.

Tot aquest material, que es va anar elaborant durant les tutories prèvies al Dia de la Dona, es va ajuntar en un mural que, posteriorment, es va penjar en un lloc visible del centre.

Raül López

Coordinador de Gènere i Convivència